وزیر بهداشت: به اثربخش بودن طب سنتی اعتقاد دارم

سیدحسن هاشمی گفت: البته نفس حق حکما نیز در این راه موهبتی است که اجازه نمی‌دهد این حرفه را منبعی برای تقلب و شیادی کنند، اگرچه متأسفانه در حال حاضر این مشکلات در طب سنتی وارد شده و از دلایل اصلی آن کم‌توجهی مسئولین و تعصب برخی افراد نسبت به طب مدرن بوده است.

وی عنوان کرد: فضایی که همکاران در طب مدرن در مورد طب سنتی ایجاد کردند و همچنین موضع‌گیری فعالان طب سنتی در مورد طب مدرن از دیگر آفت‌های این حوزه هستند.

هاشمی گفت: طب سنتی یک طب ارزان و در دسترس است و مردم آن را باور دارند و از آن سود برده‌اند؛ همچنین در روایات از سیره معصومین(ع) هم مشخص است که این طب از پشتوانه دینی برخوردار است اما در عین حال باید پیرایه‌های بسته‌شده به آن و تقلب‌هایی را که در آن صورت گرفته از آن زدود.

وزیر بهداشت با اشاره به عوارض ناشی از تقلب‌های واردشده در طب سنتی عنوان کرد: اگر سری به پزشکی قانونی بزنید از فجایعی که به اسم طب سنتی انجام می‌شود مطلع خواهید شد که نظارتی هم بر آن نیست.