نظارت بر عطاری ها قاطعانه تر می شود

دکتر امیرحسین جمشیدی در گفت و گو با ایرنا افزود: چند روز است که خدمات نظارتی خود را که تا پیش از این به صورت متمرکز فقط از سوی ستاد سازمان غذا و دارو در تهران انجام می شد، به دانشگاه های علوم پزشکی تفویض کردیم تا استان های مختلف با تشکیل مدیریت های متناظر در این زمینه نظارت های جدی تری بر فرآورده های طبیعی و سنتی داشته باشند.
وی تاکید کرد: با تفویض خدمات نظارتی به این حوزه ها، مطمئنا نظارت چندین برابر خواهد شد ؛ همه دانشگاه ها در این زمینه فعال خواهند شد و بحث نظارت و ارزیابی و کنترل های بازار و قاچاق این فرآورده ها را -که متاسفانه در برخی از این موارد به وفور دیده می شود- انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه فرآورده های طبیعی و سنتی غیرمجاز در عطاری ها ممنوع است و اگر وجود داشته باشد باید برخورد کنیم؛ همچنین ارائه مکمل های ورزشی در فضای خارج از داروخانه ها یا فضای باشگاه ها و فروشگاه ها ممنوع است.
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: با تفویض اختیارات به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی ، برخی از تولیدکنندگان در استان های مختلف، راحت تر می توانند مجوزهای خود را دریافت کنند.

**رشد 23 برابری فرآورده های طبیعی 
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: بیشترین تلاش ما در 10 سال گذشته، این بود که تعداد فرآورده های طبیعی و سنتی را زیاد کنیم بطوریکه تعداد این فرآورده ها از 10 سال گذشته تاکنون 23 برابر و خیلی زیاد شده است.
جمشیدی افزود: فقط در حوزه داروهای طبیعی ، تعداد این داروها 134 عدد بوده که اکنون به یکهزار و 750 رسیده است یا اینکه داروهای سنتی اصلا نداشتیم اما اکنون حدود 770 فرآورده سنتی داریم .
وی خاطرنشان کرد: در بخش های دیگر مانند بسته بندی فرآورده های طبیعی و سنتی این افزایش ها صورت گرفته ، بنابراین از نظر تعداد خوب عمل شده اما در زمینه نظارت کاستی هایی بوده که آن هم با توجه به روند پیش رو و با تشکیل ادارات متناظر در استان ها ، نظارت ها چندبرابر خواهد شد.