بخشی از بیماری های غیرواگیر مربوط به سبک زندگی است

احمد همتی ادامه داد: مردم باید به سمتی بروند که به صورت استاندارد زندگی کنند و روابط اجتماعی سالم، تغذیه مناسب، افزایش تحرک و تغییر نگرش می تواند در سلامت جسم، روان و اجتماع موثر باشد.

وی با اشاره به افزایش بیماری های غیرواگیر در ایران گفت: در حال حاضر آمار بیماری های غیرواگیر مانند سرطان، سکته و دیابت در جهان افزایش یافته و در ایران این آمار از متوسط جهانی بالاتر است.

همتی تاکید کرد: واقعیت ها و آمارها باید به درستی اعلام شود تا برنامه ریزی های مناسب برای کاهش این بیماری ها و جلوگیری از آن ها انجام شود.