تأیید فاز حیوانی واکسن سرطان توسط وزارت بهداشت

رئیس پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا با اعلام این خبر گفت: در طرح انجام شده سیستم ایمنی بدن، تومورها را مانند ویروس مورد حمله قرار می دهد. 
 
دکتر محمد مهدی آخوندی افزود: با کمک و تلاش محققان این پژوهشگاه، این واکسن مرحله حیوانی خود را باموفقیت پشت سرگذاشته است.
 
دکتر آخوندی گفت: تحقیقات مشابهی در برخی نقاط دنیا در حال انجام است، چنانچه اقدام جدی و حمایت لازم برای ادامه طرح جهت فاز انسانی صورت نپذیرد این نگرانی وجود دارد که افتخار دستیابی به این دستاورد بزرگ به نام ایران ثبت نشود.