در ساخت بیمارستان ها باید بهترین مصالح به کار گرفته شود

دکتر ایرج حریرچی ادامه داد: این وزارتخانه 80 هزار میلیارد ریال از بیمه ها طلب دارد که اگر این رقم پرداخت شود سرعت ارائه خدمات کیفی،‌ پرداخت مطالبات معوق پرسنلی و تکمیل طرح های نیمه کاره شتاب می گیرد.

به گزارش نوین دارو وی در جریان بازدید سرزده از بیمارستان های اراک افزود:کیفیت مداری در خدمات و تقویت زیرساخت های نظام سلامت، محور برنامه های دولت است و در سه سال گذشته تمام تلاش ها در این راستا به کار گرفته شد.

وی اضافه کرد: برنامه تحول نظام سلامت به دنبال رضایتمندی و ارتقای خدمات برای مردم و بدنه بهداشت و درمان کشور است و می کوشد در حوزه زیرساختی نیز با وجود همه تنگناهای مالی برمبنای نیازهای اولویت دار هر منطقه بهترین امکانات را مهیا کند.