اجرای پزشک خانواده کاهش هزینه‌های درمانی را به دنبال دارد

آیت‌الله احمد بهشتی اظهار داشت: اجرای برنامه پزشک خانواده را یکی از ضرورت های جامعه دانست.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش هزینه‌های درمانی، حمایت بیمه‌ها برای بیماران، یکی از الزامات است‌و بیمه‌ها می ‌توانند چترهای حمایتی خود را برای اقشار کم درآمد بگسترانند.

نماینده مردم استان فارس در خبرگان رهبری با تاکید بر اهمیت درجه اولی سلامت مردم افزود: اگر سلامت نباشد،هیچ برنامه‌ای از نظر تحصیل و خانواده، کارآمد نیست.

آیت‌الله بهشتی با اشاره به مقوله سلامت به عنوان یکی از تحولات چشمگیر جامعه اسلامی،گفت:به نظر می‌رسد در جامعه اسلامی،هر یک از خانواده‌ها باید یک پزشک داشته باشند و اجرای برنامه پزشک خانواده، یکی از ضرورت‌های مهم جامعه امروز است.