دکه های مطبوعات نباید سیگار بفروشند

دکتر خسرو صادق نیت در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در خصوص اقدامات وزارت بهداشت و شهرداری برای حذف سیگار از دکه‌های مطبوعاتی گفت: فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی به لحاظ قانونی سنخیتی با فعالیت آنها ندارد. ما شاهد بودیم بعضی از این دکه‌ها از لحاظ ظاهری بیشتر شبیه دکه فروش مواد دخانی بودند.

وی افزود: ما با مسئولین اتحادیه دکه‌داران جلساتی داشتیم و آنها متعهد شدند که دکه‌ها از نمایش مواد دخانی پرهیز و وضعیت خود را در این خصوص اصلاح کنند. همچنین با شهرداری نیز صحبت کردیم که طبق قراردادی که با این صنف امضا کرده‌اند عمل کنند و اگر دکه‌داری تخلفی انجام دهد، نسبت به آن پاسخگو باشد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین از شهرداری به دلیل همکاری در این زمینه تشکر کرد.