پایان مراقبت از بیمار در بیمارستان

به گزارش نوین دارو محمد میرزابیگی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ارسال تعرفه‌های جامع خدمات پرستاری و مراقبت در منازل به شورای عالی بیمه اظهار داشت: این خبر بسیار خوبی برای بیماران و پرستاران است زیرا با تصویب این تعرفه‌های در شورای عالی بیمه اتفاق بسیار خوبی برای مردم رخ خواهد داد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در توضیح این اتفاق خوب توضیح داد: وقتی این تعرفه‌های پرستاری و مراقبت در منازل در شورای عالی بیمه تصویب شود یعنی دیگر مردم مجبور نیستند مراقبت از بیمار قلبی، اسکلتی و ده‌ها بیماریهای دیگر را در بیمارستان انجام دهند زیرا پرستاران به منازل می‌آیند و از بیماران مراقبت خواهند کرد.

میرزابیگی در خاتمه با اشاره به اینکه ما بسیار امیدوار هستیم این تعرفه‌های پرستاری در منازل در شورای عالی بیمه تصویب شود، زیرا تصویب این تعرفه‌ها در این شورا نیازی به تصویب در هیأت دولت ندارد و به محض تصویب قابل اجراست، خاطرنشان کرد: اجرای این تعرفه‌ها کمک بسیاری به ساماندهی مراقبت‌ها در بیمارستانها و کاهش شلوغی بستری‌ها می‌کند.