به زودی طرح پزشک خانواده اجرا می شود

علی اکبر سیاری در مراسم استقرار شبکه مراقبت های فعال بهداشتی در شهرهای کشور افزود: برنامه پزشک خانواده شهری در 2 استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی در گذشته اجرا شده بود و در دولت یازدهم کاستی ها و کمبودهای آن اصلاح شد. 
وی اظهار کرد: با پیش بینی پزشکان عمومی مورد نیاز و به دنبال فراهم شدن دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در آینده نزدیک شاهد اجرای طرح پزشک خانواده در تمام شهرهای کشور خواهیم بود. 
وی گفت: با اجرای طرح ارائه خدمات رایگان بهداشتی و مراقبت های فعال بهداشتی در شهرها که در دولت یازدهم و از حاشیه کلانشهرها آغاز شد، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی افزایش یافته است. 
سیاری افزود: برای تمام گروههای سنی در ایران برنامه خدمات سلامت فراهم شده که مهمترین آن برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر می باشد که علت عمده مرگ و میرها شناخته شده است. 
وی اظهار کرد: این طرح در چهار شهر کشور به صورت آزمایشی اجرا شده و به زودی در کل کشور عملیاتی خواهد شد. 
وی راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت را از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت: در این راستا تاکنون اسامی 47 میلیون ایرانی در سامانه سیب ثبت شده و 16 میلیون نفر از این طریق خدمات دریافت می کنند. 
سیاری احداث 2 هزار و 400 واحد بهداشتی در روستاها را که تاکنون به صورت استیجاری فعالیت می کردند از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: احداث 2 هزار و 500 پروژه بهداشتی در روستاها نیز در حال اجراست. 
اجرای طرح خدمات بهداشتی رایگان و استقرار مراقبت های فعال بهداشتی در 6 شهر بزرگ کشور امروز طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشهد آغاز شد.