تجویز خارج از فهرست، پزشک را متخلف می کند

به گزارش نوین دارو دکتر رسول دیناروند گفت: امروز نباید این دغدغه را داشت که افزایش تعداد داروسازها سبب لطمه به صنف داروسازی و موقعیت شغلی داروسازان می‌شود. امروز متاسفانه 1400 داروخانه در کشور وجود دارد که فاقد داروساز است. سیاست انقباضی و بستن فضا نمی‌تواند باعث پیشرفت ما در حوزه‌ی داروسازی شود.

 

وی در رابطه با موضوع داروخانه‌های گیاهی تصریح کرد: موضوع داروخانه‌های گیاهی سابقه‌ای 17 ساله دارد و نخستین بار آیین نامه مربوط به آن در سال 1377 ابلاغ شد. امروز برای بار سوم شاهد ابلاغ این آیین نامه هستیم. تاسیس داروخانه انحصاراً باید توسط داروساز صورت پذیرد و می‌بایست مسئول فنی نیز داروساز موسس باشد و همچنین حق ارایه‌ داروهای فهرست رسمی کشور را ندارد.