زنان عرب می توانند در داروخانه ها فعالیت کنند

به گزارش نوین دارو به نقل از پایگاه روزنامه عکاظ، براساس دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت بهداشت عربستان،از این پس زنان می توانند در داروخانه ها، فروشگاههای داروهای گیاهی و عینک فروشی ها کار کنند.

براساس دستورالعمل این وزارتخانه سعودی، موافقت با کار کردن زنان در چنین مراکزی با این پیش شرط ممکن است که تمامی کادرهای فعال در آن مراکز زن باشند.

زنان در عربستان سعودی از کوچکترین حقوق خود محروم هستند و ابزاری در دست مردان هستند. پیش از این زنان حتی اجازه کار کردن در داروخانه و عینک فروشی ها را نداشتند.

اگرچه عربستان ساده ترین حقوق زنان را انکار می کنند اما با این وجود این کشور بار دیگر به عنوان عضو شورای حقوق بشر انتخاب شد.