صداوسیما نباید شامپوی ضد ریزش مو را تبلیغ کند

قاضی‌زاده‌هاشمی اضافه کرد: در این خصوص، متأسف هستیم که آن شرکت شامپو از یکی از دانشگاه‌ها مجوز داشته است؛ اما از اینکه سازمان صداوسیما به نوعی حرمت‌داری کرد و مجوز آن دانشگاه را نشان نداد و دستور توقف پخش تبلیغات را صادر کرد، تشکر می‌کنیم.