طرح تحول سلامت بیشترین ضربه را به داروسازان زد

علی فاطمی می افزاید: در حال حاضر سازمان های بیمه گر بسیار بی پول شده اند و منابع سازمان های بیمه گر خرج طرح تحول سلامت شده است به گونه ای که امروزه در بخش دولتی90 درصد هزینه های درمان در مراکز دولتی بر عهده دولت است و پرداختی از جیب بیماران در این مراکز حدود10 درصد است.

 

وی با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان های بیمه باید پس از ارایه خدمات داروخانه ها ظرف مدت 3 ماه بدهی خود را به داروخانه پرداخت کنند، تصریح می کند: در حال حاضر بدهی بیمه ها به داروخانه ها از 8 ماه هم بیشتر شده است و این سازمان ها ادعا می کنند که طرح تحول کل بودجه ما را بلعیده است.

 

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه می دهد: وقتی داروخانه از بیمه پولش را نمی گیرد در واقع اصل سرمایه اش از دستش رفته است و این طرح بیشترین صدمه را به داروسازان و داروخانه ها زد زیرا ما موظف به فروش دارو به بیماران هستیم اما در عوض چیزی دست ما را نمی گیرد.

 

فاطمی می گوید: داروساز علاوه بر حقوق کارکنان؛ هزینه های تجهیزات و دارو را هم باید پرداخت کند و هیچ پولی در ازاء این خدمات به داروساز از بیمه داده نمی شود به گونه ای که بسیاری از داروخانه ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند؛ با توجه به این مطلب که شرکت های پخش کننده دارو هم سریعاً پول خود را می خواهند و این امر مشکل داروساز را دو چندان می کند.