تیم های واکنش سریع در حوزه دارو سازماندهی می شود

محمد آقاجانی ادامه داد: «ذخیره استراتژیک دارو، واکسن، خون و تجهیزات پزشکی از قبل در دستور کارمان بوده و آنها را تکمیل می‌کنیم. در عین حال یکی از موارد مورد توجه ما وجود بیمارستان‌های قابل توسعه است که باید در چند ساعت ابتدایی بحران بتوانیم ظرفیت‌های آنها را توسعه دهیم.» وی از راه‌اندازی قطب مهارت آموزی برای مقابله با بحران‌های زیستی، در هفته آینده خبر داد و گفت: «در این قطب پرسنل بهداشت و درمان برای مقابله با بحران‌ها، آموزش می‌بینند.»