رشد چشمگیر سرمایه گذاری در زمینه گیاهان دارویی

دکتر نقدی بیان داشت: «در سالهای اخیر تلاش های فراوانی در حوزه گیاهان داروئی در صنایع داروئی، طب سنتی در حوزه درمان بیماری ها، صنایع بهداشتی و صنایع غذائی صورت گرفته و گرایش مردم به مصرف داروهای گیاهی بیشتر شده و در این خصوص سازمان جهانی بهداشت، تاکید بر جایگزینی مواد طبیعی به جای داروهای شیمیائی دارد.»

وی افزود: «خوشبختانه سرمایه گذاری در حوزه گیاهان داروئی رشد چشمگیری داشته است و ارزش بازار گیاهان داروئی در سال 2002،  13 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2010 به 100 هزار میلیارد دلار رسیده است.»