مزایا و معایب استفاده از داروهای تزریقی

دكتر کامبیز حسن زاده ادامه داد: «روش تزریقی همچنین دارای معایبی از قبیل استریل بودن وسایل تزریق و نیاز به وجود افراد ماهر برای تزریق و ایجاد درد و آسیب به بافتهای موجود در محل تزریق و قیمت گران و امکان انتقال بیماری های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت و کشنده بودن دارو در صورت اشتباه در مصرف دارو است.»

وی افزود: «طبق آمار از میان 21 میلیون نفری که هر ساله در کشورهای در حال توسعه به هپاتیت بی مبتلا می شوند، 32 درصد از طریق تزریقات غیر ایمن و از میان 2 میلیون نفری که هر ساله در کشورهای در حال توسعه به هپاتیت سی مبتلا می شوند، 4 درصد از طریق تزریقات غیر ایمن می باشند. بر اساس گزارش سازمان غذا دارو آمپول دگزامتازون جزو محبوب ترین داروهای تزریقی در ایران است که به میزان 1/12 درصد تجویز می شود. بنابراین کاهش تجویز غیر ضروری فرآورده های تزریقی یکی از راههای کاهش تزریقات غیر ایمن و پیشگیری از بروز عفونتهای فوق است.»

حسن زاده تصریح کرد: «یکی از راههای کاهش عوارض ناخواسته تزریق اجتناب از انجام تزریقات غیر ضروری و توجه به نحوه‌‌ آماده سازی دارو و رنگ و شفافیت فرآورده های دارویی هنگام تزریق و توجه به روش تزریقی دارو در بروشور مربوط به آن و سرعت تزریق دارو است.»