شناسه گذاری و برچسب اصالت تجهیزات پزشکی از اول دی ماه کلید می خورد

دکتر محمود بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو فاز اول طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت برای برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی را از تاریخ یکم دی ماه سال جاری قابل اجرا دانست.

به گفته این مقام مسئول یکی از راههای جلوگیری از ورود محصولات قاچاق و تقلبی کالاهای مشهور به سلامت به سطح عرضه، شناسه گذاری اصالت است که به پشتوانه سامانه TTAC می تواند منشا خدمات خیری در حوزه نظارتی فراورده های سلامت باشد.