مطالبات داروخانه ها باید پرداخت شود

رسول دینارونددرباره مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها که اخیرا منجر به انتقاد انجمن داروسازان از عدم گردش چرخه اقتصادی داروخانه‌ها شد، گفت: «مشکل عمده داروخانه‌ها مربوط به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر است که تأخیرهای زیادی دارند.»

وی با بیان اینکه البته وضعیت پرداخت‌های سازمان بیمه تاأمین اجتماعی مقداری بهتر است، افزود: «این درحالیست که متأسفانه تأخیر سازمان بیمه سلامت ایرانیان در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها زیاد است.  به هر حال این گرفتاری است که ایجاد شده و حتی این تأخیرها در پرداخت مطالبات برای بیمارستان‌ها نیز مساله‌آفرین شده و فقط برای داروخانه‌ها مطرح نیست.»

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی گرفتاری داروخانه‌ها این است که حتی نمی‌توانند پول شرکت‌های دارویی را هم پرداخت کنند، تاکید کرد: «بنابراین با ادامه این شرایط واقعا چرخه تأمین دارو در کشور به تدریج دچار خطر می‌شود.»

دیناروند در زمینه میزان تأخیر در پرداخت مطالبات هم گفت: «در حال حاضر داروخانه‌ها نزدیک به هشت یا ۹ ماه طلب دارند و این بسیار زیاد است. در بیمارستان‌ها نیز میزان مطالبات پرداخت نشده حدودا به  یکسال می‌رسد. این بدهی‌ها به شرکت‌های توزیع دارو هم منتقل شده است. یعنی شرکت‌های توزیع دارو هم اکنون نزدیک یک ماه مطالبه دارند و این گرفتاری است که وجود دارد و تاثیرش را هم در زنجیره تامین دارو خواهد گذاشت.»

وی درباره اقدام عملی برای برون‌رفت از این مشکل، اظهار کرد: «در این زمینه مصوبه‌ای از سوی مجلس در زمینه  هشت هزار میلیارد اوراق مشارکت تصویب شده و بر همین اساس قول دادند که به زودی این مصوبه  اجرایی ‌شود. بنابراین به محض اینکه اجرای این مصوبه آغاز و این اوراق مشارکت برای بیمه‌ها به پول تبدیل شود، سازمان‌های بیمه‌گر بدهی‌شان را به داروخانه‌ها می‌پردازند.»