برخی رنگ‌های تتوی ابرو، آلرژی‌زا هستند

مدیر محصولات آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن بیان مطلب فوق، گفت: «تاکنون هیچ رنگی برای تتوی ابرو از سوی معاونت غذا و داروی استان تأیید نشده است.»

به گزارش نوین دارو، فرزانه حیدری ادامه داد: «با توجه به اینکه تست‌های لازم روی رنگ تتوی ابرو انجام نمی‌گیرد، متأسفانه با انجام این مهم اثر برجسته (اسکار) روی بافت پوست فرد ایجاد می‌شود.» وی افزود: «در برخی موارد که حساسیت شدیدتر شود منجر به مسمومیت و عارضه بیشتری در افراد خواهد شد.»

مدیر غذا و محصولات آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: «به‌منظور پیشگیری از حساسیت‌های پوستی تاکنون هیچ رنگی برای تتو از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تأئید نشده است.»

این کارشناس ارشد صنایع غذایی یادآور شد: «مجوز رنگ تتو از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، تجهیزات تتو از سوی معاونت درمان دانشگاه و مجوز کار توسط فنی و حرفه‌ای استان صادر می‌شود.»