مرگ خاموش در کمین سرما

ندا محمد سعید، اظهار داشت: «با توجه به آب‌وهوای گرم این منطقه دقت بیشتر همشهریان جهت مجهز نمودن و سرویس دوره‌ای وسایل سرمایشی هست و از وسایل گرمایشی غافل می‌شوند و حتی نگاه سطحی به راه­های خروجی دودکش بخاری‌ها ندارند.»

وی اضافه کرد: «بررسی‌ها حاکی از آن است که بیشتر گازگرفتگی‌ها در سال‌های گذشته ناشی از گرفتگی و مسدود بودن راههای خروجی دودکش‌ها گزارش‌شده است به همین دلیل از همه هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود قبل از شروع سرما تمامی راههای خروجی دودکش‌ها را بررسی نمایند زیرا احتمال گرفتگی آن‌ها توسط پرندگان و سایر موارد زیاد است.»