آگوست 24, 2020 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مطالب پزشکی

آشنایی با داروی جدید Reteplase

نام ژنریک:                                                                          Reteplase                                              نام تجاری:                                                                                              Retavase®    گروه دارویی درمانی: آنزیم ترومبولیتیک

ادامه مطلب »