تداخلات دارویی Ironsucrose و Hematinic

بیمار خانمی 27 ساله بوده که با آنمی فقر آهن شدید که از داروهای زیر استفاده می‌نماید:

R/

Amp.Ironsucrose (Venofer)        20mg                         N=3

                                                                           هفته‌ای یک عدد طبق دستور تزریق شود

 

Cap.Hematinic                                                                    N=60

                                                                           روزی 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان داروهای خوراکی حاوی آهن در هنگام تزریق فرآورده‌های تزریقی آن ممکن است جذب این ترکیبات را کاهش دهد. لذا مصرف توامان آنها ممنوع است.