ارزیابی کیفیت دارو با تلفن هوشمند

بیشتر طیف‌سنج‌ها براساس تفکیک فضائی نور به اجزای مختلف طیف ساخته شده اند و این نکته کوچک ساختن اندازه آن‌ها را دشوار می‌کند.

اما محققان دانشگاه کمبریج به تازگی بر این چالش غلبه کرده اند و موفق به تولید سیستمی تا هزار برابر کوچکتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود، شده اند.

این دانشمندان طیف سنجی را ساخته اند که از یک نانوسیم منفرد تشکیل شده است و این فناوری می‌تواند دستگاه‌های طیف سنجی را در تلفن‌های هوشمند هم وارد کند.
این نانوسیم منفرد می‌تواند کاربردهائی مانند ارزیابی تازه بودن مواد غذایی، کیفیت دارو‌ها یا شناسایی اشیای تقلبی با استفاده از دوربین گوشی‌های هوشمند داشته باشد.

تیم دانشگاه کمبریج با همکاری محققان چین و فنلاند، در این ایده از نانوسیم‌هایی استفاده کرد که ترکیب مواد در طول آن متنوع است، که این باعث می‌شود قابلیت پاسخگوئی به رنگ‌های مختلف در طیف مرئی را داشته باشند.

آن‌ها در ساخت این نانوسیم‌ها از تکنیک‌های مشابه با روش‌های ساخت تراشه‌های رایانه‌ای استفاده کردند.

جزئیات این ایده خلاقانه در مجله Science منتشر شده است.