درباره موسسه

نشریه نوین دارو

نشریه تخصصی پزشکی دارویی “نوین دارو” به شماره مجوز 17848 از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در زمینه تخصصی، پزشکی  داروئی ، پیراپزشکی، سلامت دارو درمان و…فعالیت دارد.

 این نشریه با شمارگان انبوه چاپی و الکترونیکی در مدت زمان فعالیت ده ساله خود توانسته است مخاطبین تخصصی و خاص اعم از پزشکان و متخصصان – بیمارستانها – کلینیکها – مراکز زیبائی و پوست، داروخانه ها وفعالان حوزه تغذیه و بهداشت و سلامت را به خود اختصاص دهد و خوانندگان بیشماری را در جمع مخاطبین توزیعی خود داشته باشد و این در حالیست که امکان نظر به سلیقه های اقشار مختلف متخصصین ، ارتقاء سطح کیفی و کمی و بهره گیری از نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت جامعه شاکله اصلی اهداف مورد توجه مدیریت مجموعه میباشد .

فلذا خرسند خواهیم شد با نظرات و پیشنهادات سازنده  دراین مهم ما را یاری فرمایید.

صاحب امتیاز وسردبیر:

خانم آمنه صفری گیری

مدیرمسئول :دکتر احمدرضا همتی مقدم

مشاورعلمی :دکتر حمید رضا نمازی

دبیرتحریریه: دکتر فاطمه خالقی

مسئول همایش و بازرگانی:

مینا سعیدی

تلفن : 88482703-021

مسئول تدارکات: 
محمد حسین باقری سعادت

 

مسئولین اشتراک :

افسانه سرخ: 88106205-021

لیلا بهرامی: 88106206-021

اکرم خیراللهی: 88481058-021

مسئول روابط عمومی: 

الهه زینعلی: 8-88481057

فکس: 88482713

صندوق پستی: 15875:7911

ارسال پیامک: 982188482713

ایمیل: 
m.novindaroo@gmail.com