توصیه به استفاده از دئودنوسکوپ‌های یک بار مصرف

سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه کرد کمپانی‌های تولیدکننده دئودنوسکوپ و مراکز درمانی به سمت تولید و استفاده از دئودنوسکوپ‌هایی بروند که اجزای یک بار مصرف داشته باشند تا به این ترتیب، ایمنی بیماران را کمتر در معرض خطر قرار دهند.

در اپریل 2019، FDA اعلام کرد مطالعات نظارتی پس از ورود محصول به بازار، نشان دادند که دئودنوسکوپ‌ها میزان بالای غیرقابل قبولی را از آلودگی پس از انجام پروسیجر و ضدعفونی کردن، نشان می‌دهند و حتی مواردی از مرگ و عفونت‌های جدی گزارش شده است.

به خاطر چالش‌هایی که با تمیز کردن این دستگاه‌ها برای استفاده مجدد و سطوح بالا آلودگی پایدار وجود دارد، این آژانس در حال حاضر توصیه می‌کند که استفاده از دئودنوسکوپ‌ها با endcaps ثابت به کنار رفته و به سوی استفاده از مواردی برویم که دارای endcaps یک‌بار مصرف هستند یا دئودنوسکوپ‌هایی که کاملا یک بار مصرف هستند (زمانی که در دسترس قرار بگیرند).

طرح‌های یک‌بار مصرف، نیاز را به پردازش مجدد تسهیل یا حذف می‌کنند، و ممکن است آلودگی دئودنوسکوپ بین بیمار را در مقایسه با دستگاه‌های قابل‌استفاده مجدد یا با endcaps ثابت کاهش دهند.

سازمان غذا و دارو یک گذار تدریجی را به سوی استفاده از دئودنوسکوپ‌هایی با اجزای یک‌بار مصرف توصیه می‌کند زیرا خروج کامل از بازار دئودنوسکوپ‌های با endcaps ثابت معمول در این زمان امکان‌پذیر نیست و می‌تواند منجر به کمبود شود. سازمان غذا و دارو معتقد است که در این زمان دسترسی مداوم به این دستگاه‌ها به نفع بهداشت عمومی است: « ما می‌دانیم که گذار کامل از دئودنوسکوپ‌های متعارف به مدل‌های ابتکاری زمان می‌برد و گذار فوری برای تمامی مراکز مراقبت‌های بهداشتی به دلیل هزینه و دسترسی به بازار ممکن نیست.»

سازمان غذا و دارو با تولید کنندگان کار می‌کند تا تامین دئودنوسکوپ‌ها را با سری‌های یک بار مصرف افزایش داده و طرح‌های جدیدی را برای دستگاه‌ها توسعه دهد که باعث کاهش یا حذف خطر ابتلا به عفونت بیمار خواهند شد.

نتایج مطالعات «عوامل انسانی» حاکی از آن است که کاربران اغلب در درک و دنبال کردن دستورالعمل‌های پردازش مجدد تولید کنندگان دچار مشکل هستند و قادر نیستند پردازش مجدد را به طور موفقیت‌آمیزی کامل کنند و این امر ممکن است دئودنوسکوپ‌ها را با آلودگی باقی بگذارد.

به عقیده این سازمان، بهترین راه برای کاهش خطر انتقال بیماری از طریق دئودنوسکوپ‌ها ابداع طرح‌های ابتکاری دستگاه، مانند مواردی که دارای اجزای یک بار مصرف هستند، که پردازش مجدد را ساده‌تر، موثرتر یا غیرضروری می‌سازند.