صنف ها

صنف ها

داروهای قاتل

حساسیت به داروها و گاهی به برخی غذاها ممکن است حاد و کشنده باشد؛ این عارضه “آنافیلاکسی” نام دارد. یک

ادامه مطلب »