Weekly News

تداخلات «ایزوتره تینویین» و «تتراسایکلین»

بیمار خانمی 22 ساله بوده که به علت آکنه شدید صورت از داروهای ایزوتره تینویین و تتراسایکلین استفاده می‌نماید:

R/

Cap.Isotretinoin (Accutane)       20mg                                      N=60                             

روزی 1 عدد

 

Cap. Tetracyclin                           250mg                                    N=40                            

صبح 2 عدد شب 2 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان این دارو موجب افزایش اثر و احتمالاً سمیت هر دو دارو می‌شود لذا توصیه می‌شود که با هم مصرف نشوند.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸