Weekly News

تداخلات دارویی Ironsucrose و Hematinic

بیمار خانمی 27 ساله بوده که با آنمی فقر آهن شدید که از داروهای زیر استفاده می‌نماید:

R/

Amp.Ironsucrose (Venofer)        20mg                         N=3

                                                                           هفته‌ای یک عدد طبق دستور تزریق شود

 

Cap.Hematinic                                                                    N=60

                                                                           روزی 1 عدد

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان داروهای خوراکی حاوی آهن در هنگام تزریق فرآورده‌های تزریقی آن ممکن است جذب این ترکیبات را کاهش دهد. لذا مصرف توامان آنها ممنوع است.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸