Weekly News

عوارض دریچه مصنوعی قلب در بارداری

وارفارین ها که معمولا به صورت خوراکی برای جلوگیری از تشکیل لخته خون در داخل قلب و بخصوص برای افرادی با دریچه مصنوعی استفاده می شود، می تواند از سد جفت عبور کرده و منجر به بروز ناهنجاری های چشمی، استخوانی، غضروفی و حتی عقب افتادگی های ذهنی جنین شود. هپارین ها دسته دوم داروهای ضد انعقادی به صورت تزریقی هستند که برای جنین بدون عارضه بوده ولی برای مادر اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت.

با توجه به چالش موجود درباره چگونگی تجویز این دارو در دوران بارداری باید شرایط مادر باردار، مصرف ضد انعقاد، مقدار مورد نیاز و مسائل دیگر به دقت توسط تیم پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

 

دریچه های مصنوعی مکانیکی

در مادرانی که دریچه مکانیکی دارند، جوانب مثبت و منفی بارداری باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

رقیق کننده های خون برای مادر و رشد جنین خطر دارند. استفاده از آنها در دوران بارداری باید با دقت هر چه بیشتر انجام گیرد. بهتر است مفصلا شرایط را با پزشک زنان و متخصص قلب در میان گذاشته و از راهنمایی تخصصی بهره بگیرید.

 

دریچه های مصنوعی بافتی

مادرانی که دریچه های بافتی مصنوعی دارند، اگر عملکرد دریچه خوب باشد و عارضه جانبی دیگری رخ ندهد، معمولا در دوران بارداری با مشکل مواجه نمی شوند. پزشک به دقت وضعیت دریچه را مورد بررسی قرار خواهد داد اما در تمامی مراحل بارداری و زایمان، پیشگیری از عفونت دریچه مصنوعی قلب اهمیت بسیار زیادی دارد.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸