Weekly News

تائید incobotulinumbtoxinA در بلفارواسپاسم

سازمان غذا و داروی آمریکا اندیکاسیون تجویز incobotulinumbtoxinA را با نام تجاری Xeomin و محصول Merz Pharmaceuticals گسترده‌تر کرده و به عنوان درمان خط اول برای بلفارواسپاسم در بیماران بزرگسال تائید کرده است.

داروی قابل ترزیق داخل عضلانی اخیرا برای بیماران مبتلا به Benign essential blepharospasm که قبلا با onabotulinumtoxinA یا Botox درمان شده‌اند، اندیکاسیون تجویز داشته است.

در یک مطالعه فاز 3 که روی این دارو با حضور 61 بیمار مبتلا به BEB انجام شده، نشان داده شد که افراد دریافت کننده یک تزریق تکی از دوز بالاتر incobotulinumtoxinA، یعنی دوز 50 واحدی، در مقایسه با دریافت کنندگان دارونما، به طور قابل توجهی با بهبود در نمرات شدت علایم براساس Jankovic Rating Scale همراه بوده‌اند.

علاوه براین، بهبودها پس از یک دوز تکی از دارو کمتر از 70 واحد در طول 6 تا 20 هفته پایدار باقی ماند. عوارض جانبی گزارش شده، خفیف تا متوسط بودند.

این دارو اخیرا برای درمان سالوره نیز مجوز بازاریابی دریافت کرده است. همچنین در سال 2015 برای اسپاسیتی اندام فوقانی و در سال 2010 برای دیستونی سرویکال تائید شده بود.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸