Weekly News

گسترده‌تر شدن زمان استفاده از پمپ‌های قلبی Impella

سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد پمپ‌های قلبی Impella 5.0 و Impella LD (Abiomed) اجازه دارند برای زمان بیشتر حمایت در بیماران به شدت بد حال، استفاده شوند.

این دستگاه‌ها به عنوان درمان برای بهبود طبیعی قلب در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در شوک کاردیوژنیک، و برای شوک مرتبط با کاردیومیوپاتی پری‌پارتوم یا میوکاردیت تائید شده‌اند. این اندیکاسیون گسترش‌یافته مدت پشتیبانی را برای هر پمپ از ۶ تا ۱۴ روز افزایش می‌دهد.

دستگاه Impella 5.0 از طریق شریان فمورال یا آگزیلاری جایگذاری می‌شود و Impella LD مستقیما داخل آئورت قرار می‌گیرد. تائید اولیه وسیله Impella برای درمان شوک کاردیوژنیک در سال 2016 صادر شد.

در سال 2017، FDA در نامه‌ای اعلام کرد که نتایج میانی مطالعه پس از تائید پمپ قلبی Impella RP که در سال 2017 تائید شد تا حمایت موقت عملکرد بطن راست را فراهم کند، خطر مرگ را بیش از حد انتظار نشان داده است.

میزان بقای 30 روزه پس از برداشتن دستگاه یا مرخص شدن از بیمارستان یا تا زمان پیوند قلب یا دریافت وسیله بطن راست از طریق جراحی، در گروه Impella RP معادل 3/73 درصد در مطالعات premarket و 4/17 درصد در مطالعه postapproval بوده است.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸