Weekly News

مقاومت دارویی چالش درمان سرطان

متخصصان می‌گویند درمان‌های موجود شیمی درمانی، بعضی اوقات به نتیجه نمی‌رسد، زیرا کشنده‌ترین سلول‌های سرطانی خودشان را با دارو‌ها تطبیق می‌دهند و زنده می‌مانند که این باعث می‌شود، بیماری عود کند.

                                                                                                                                                                                                     مقاومت دارویی چالش درمان سرطانبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، پروفسور «پل ورکمن» محقق در زمینه سرطان، نگران مقاوم شدن دارو‌ها در برابر بیماری سرطان است.

 

او می‌گوید مقاوم شدن سلول‌های سرطانی در مقابل بعضی داروها، بزرگ‌ترین چالش برای درمان این بیماری است. به گفته ورکمن اولین گروه دارویی که برای توقف مقاوم شدن سلول‌های سرطانی به درمان در نظرگرفته شده، ممکن است ظرف دهه آینده در دسترس بیماران قرار گیرد.

 

 

دارویی که موسسه تحقیقات سرطان انگلیس اعلام کرده ۷۵ میلیون پوند برای آن سرمایه گذاری شده است.

 

متخصصان می‌گویند درمان‌های موجود شیمی درمانی، بعضی اوقات به نتیجه نمی‌رسد، زیرا کشنده‌ترین سلول‌های سرطانی خودشان را با دارو‌ها تطبیق می‌دهند و زنده می‌مانند که این باعث می‌شود، بیماری عود کند. توانایی سلول سرطانی به تطبیق دادن خود با دارو و در نتیجه مقاوم شدن در برابر درمان، باعث مرگ بسیاری از بیماران بر اثر سرطان می‌شودکه بزرگترین چالش در غلبه بر این بیماری است.

 

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸