Weekly News

افزایش تاثیر عفونت‌های مقاوم در برابر دارو

از سال 2007، تاثیر عفونت های مقاوم در برابر داروها افزایش یافته است.

مطالعات مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های اروپا نشان می دهد، تاثیر عفونت های مقاوم در برابر دارو از 2007 تاکنون افزایش یافته  است.

به گفته متخصصان اروپایی، عفونت های مقاوم در برابر انواع مختلف آنتی بیوتیک ها، هر ساله موجب مرگ بیش از 30 هزار نفر در اروپا می شود که به اندازه مجموع مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا، ایدز و سل است.

براساس نتایج مطالعات مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های اروپا 75 درصد بیماری های ناشی از عفونت های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها ناشی از عفونت های بیمارستان ها و کلینیک های درمانی است.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸