Weekly News

آیا «آزیترومایسین» بر جنین تاثیر دارد؟

مصرف داروی آزیترومایسین که برای درمان عفونت تجویز می‌شود، نمی تواند برای جنین خطرناک باشد. اما حتما باید از مصرف خودسرانه و یا بیش از حد آن خودداری کرد.

 

دکتر اعظم امیری، متخصص زنان و زایمان

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸