Weekly News

یک روش جدید برای افزایش اثربخشی دارو

با مطالعات سلولی و ژنتیک سلامت مردم تضمین و اثربخشی دارو‌ها بیشتر می‌شود. بحث پزشکی شخصی وابسته به شناخت تمام ملکول‌های موجود در سلول است که امروز با تشخیص بیومارکرها که سطح‌شان در خون بالا می‌رود می تواند بیماری‌ها را زودتر تشخیص بدهند.

 

امروزه 270 نوع سرطان شناخته شده است. سرطان‌هایی که در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند کاملا قابلیت درمان داشته اما سرطان‌هایی که به دیگر بافت‌های بدن انتشار یافته درمانشان با مشکل روبرو می‌شود و در همین راستا وجود بیومارکرها اهمیت پیدا می‌کند.

 

بیومارکرها که از سلول‌های سرطانی ایجاد می‌شوند و هر سرطان یک بیومارکر خاص خودش را دارد و امروزه تضمین سلامت مردم جهان در گرو پیشرفت مطالعات سلولی و ملکولی است.

 

هر نفر از مردم دنیا دارای ژن خاص خودش را دارد. مردم جهان دارای ژن خاصی بوده که برای آنها پزشکان باید در درمان بیماری‌هایشان با توجه به ژنتیک افراد دارو تجویز کنند و خوشبختانه امروز شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده اند.

 

هم اکنون در تهران، شیراز و مشهد بانک‌های ژن ایجاد شده است تا بر اساس آن به بیماران سرطانی بر اساس نوع ژنشان دارو تجویز شود. با مطالعه سابقه خانوادگی بیماران می‌توان ابتلا آنها به بیماری های مختلف را پیش‌بینی کرد و حتی داروی موثرتری به آنها تجویز کرد.

 

ناصر پارسا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جامع سرطان

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸