Weekly News

اثربخشی درمان تاندونیت (TRT) وزوز گوش

 شامل بازآموزی سیستم شنوایی می باشد تا صداهای غیرطبیعی وزوز گوش به عنوان صدای طبیعی به جای اختلال درک شود. این روش شامل کمک گرفتن از یک فرد حرفه ای آموزش دیده و استفاده از وسیله ای است که سر و صدای کمی ایجاد می کند. جلسات مشاوره ای در حال انجام می تواند به افراد کمک کند تا با وزوز گوش کنار بیایند. موفقیت این درمان منطبق با شدت وزوز گوش و سلامت روانی فرد است.

 

- مطالعات نشان می دهد که TRT برای حدود 80 درصد از افرادی که مبتلا به وزوز گوش هستند، مناسب می باشد. درمان شناختی رفتاری (CBT) می تواند به کاهش افسردگی در افراد مبتلا به وزوز گوش کمک کند، اگر چه به نظر نمی رسد که صدا کاهش یابد.

 

 

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸