Weekly News

دوز صحیح و موثر باکلوفن

- باکلوفن به صورت قرص‌های 10 میلی‌گرم و 25 میلیگرم در بازار دارویی موجود می باشد.

 

- دوز توصیه شده شروع آن، 5 میلیگرم سه بار در روز است.

 

- سپس هر سه روز، پنج میلیگرم به هر دوز اضافه میشود تا ماکزیمم 80 میلیگرم در روز ( 20 میلیگرم چهار بار روز).

 

5mg 3tmes for 3 days.

10mg 3times for 3 days.

15mg 3times for 3 days.

20mg 3times for 3 days.

20mg 4times (80mg/day).

 

- جذب دارو وابسته به دوز می باشد و با افزایش دوز، میزان و سرعت جذب کاهش پیدا می کند؛ بنابراین، دارو را با دوز پایین شروع کرده و به تدریج افزایش میدهیم.

 

- بخش زیادی از دارو بعد از گذشت تقریبا 4 ساعت از بدن حذف میشود ( نیمه عمر حذفی دارو 3.75 ساعت می باشد) ؛ بنابراین، تجویز آن در برخی نسخ از جمله: هر شب نصف عدد، هر شب یک عدد و... احتمالا برای بیمار موثر نخواهد بود.

 

Drug Facts and Comparisons 2016.

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸