Weekly News

آیا فنوباربیتال در درمان زردی نوزاد توصیه می‌شود؟

فنوباربیتال وقتی که به خانوم باردار یا نوزاد تجویز می‌شود، باعث افزایش کونژوگه شدن بیلی روبین و افزایش دفع بیلی روبین میشود و نیز سطح بیلی روبین سرمی ( TSB ) نوزاد را کاهش می‌دهد.

 

تجویز فنوباربیتال قبل از زایمان ممکن است عوارض جانبی بر روی رشد ذهنی و باروری جنین داشته باشد.

 

در نتیجه بطور معمول، فنوباربیتال برای درمان هایپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزاد بکار نمی رود.

 

Uptodate 2017.

                                                                       

 

دکتر مهدی شاهمیرانی

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸