کمیته محصولات دارویی برای مصارف انسانی وابسته به آژانس دارویی اروپا توصیه کرد اجازه بازاریابی برای محلول استنشاقی توبرامایسین هیبرید (با نام تجاری Tobramycin PARI و محصول PARI Pharma GmbH) برای عفونت‌های مزمن ریوی که در نتیجه سودوموناس آئروژینوزا در بیماران 6 سال و بالاتر مبتلا به سیستیک فیبروزیس ایجاد می‌شود، صادر شود. محلول هیبرید توبرامایسین یک داروی استنشاقی با همان ماده فعال مشابه محلول TOBI Nebuliser است اما با قدرت مختلف (170 میلی‌گرم) و از یک دستگاه نبولایزر متفاوت استفاده می‌کند که به فرد بیمار اجازه می‌دهد در دوره کوتاه‌تری آن را استنشاق کند. محلول TOBI Nebuliser در سال 1999 در اتحادیه اروپا تائید شده است.

توبرامایسین یک آنتی‌بیوتیک گلیکوزید است که باعث مرگ سریع سلول باکتریال وابسته به غلظت، بوسیله هدف قرار دادن سنتز پروتئین باکتری می‌شود. Tobramycin PARI درمان جدیدی را برای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس فراهم می‌کند که ریه آنها با سودوموناس آئروژینوزا دارای عفونت مزمن است.

CHMP به پزشکان توصیه می‌کند گایدلاین‌های بالینی را در رابطه با استفاده مناسب از عوامل آنتی‌باکتریالی رعایت کنند. شایع‌ترین عوارض جانبی عبارتند از سرفه و دیس‌فونی.