پژوهشگران دانشگاه “ام.آی.تی”، روش جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند دلیل مقاومت سلول‌های سرطانی را نسبت به دارو مشخص کند.

 

به گزارش ایسنا پژوهشگران با بررسی ویژگی‌های فیزیکی و ژنومی سلول‌های سرطانی توانستند روش جدیدی برای بررسی موضوع زنده ماندن سلول‌های سرطانی در دوره درمان ابداع کنند.

 

شاید روش جدید پژوهشگران دانشگاه “ام.آی.تی”(MIT) که سنجش میزان جرم و رشد سلول‌ها را با تحلیل بیان ژن سلول ترکیب می‌کند، بتواند اهداف دارویی جدیدی ارائه دهد که به تاثیر بیشتر درمان سرطان منجر شوند. به گفته پژوهشگران، این اهداف می‌توانند قدرت تدافعی سلول‌های سرطانی را در غلبه بر روش درمانی از بین ببرند.

 

در این پژوهش، یک مسیر سیگنال‌دهی شناسایی شد که در سلول‌های تومور “گلیوبلاستوما”(GBM) فعال است. این سلول‌ها، در برابر نوعی دارو موسوم به “مهارکننده MDM2” مقاوم هستند.

 

“الکس شالک”(Alex Shalek)، استادیار شیمی و عضو “موسسه مهندسی پزشکی و علوم دانشگاه ام.آی.تی”(IMES) گفت: ما می‌توانیم با سنجش میزان جرم و رشد سلول، برای طبقه‌بندی واکنشی یا غیرواکنشی بودن آن نسبت به دارو استفاده کنیم و آن را به مسیرهای مولکولی مهمی مرتبط سازیم.

 

هدف پژوهشگران این بود که در بررسی خود، یک ترکیب ژنومی اضافه کنند تا دلیل حساسیت برخی سلول‌ها را به دارو بفهمند. “رابرت کیمرلینگ”(Robert Kimmerling)، از پژوهشگران این پروژه گفت: هدف ما این بود که بتوانیم این اندازه‌گیری‌ها را انجام دهیم و بعضی از زمینه‌های زیستی را به آنها اضافه کنیم تا از دلیل رشد و رفتار یک سلول آگاه شویم.

 

وی افزود: ما امیدواریم که بتوانیم این فناوری را برای هر نمونه‌ای که می‌توان از یک موجود تک‌سلولی تفکیک کرد، به کار ببریم.

 

مقاله این پژوهش، در مجله “Genome Biology” به چاپ رسید.