نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، زنان بارداری که از قرص «پاراستامول» استفاده می‌کنند، IQ فرزند خود را کاهش داده و وی را در معرض ابتلا به اوتیسم و اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی قرار می‌دهند.

به گزارش دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، زنان بارداری که از قرص «پاراستامول» استفاده می‌کنند، IQ فرزند خود را کاهش داده و وی را در معرض ابتلا به اوتیسم قرار می‌دهند.

محققان دانشگاه هاروارد با بررسی بیش از 150 هزار مادر و نوزاد دریافتند، استفاده از این نوع قرص ریسک بروز اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی در نوزاد را افزایش می‌دهد و صحبت کردن وی را به تأخیر می‌اندازد.

اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی یک اختلال رفتاری رشدی است؛ معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّالیّت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است.

قرص «پاراستامول» نوعی مسکن و نام دیگر استامینوفن است که برای کاهش درد تجویز می‌شود.

محققان دانشگاه‌های آمریکا از جمله هاروارد با بررسی بیش از 9 مطالعه تأیید کردند، کاهش آی‌کیو نوزاد از جمله عوارض قطعی قرص پاراستامول است.

این پژوهش برای اولین بار نشان داد، بین مصرف قرص پاراستامول و تأخیر در گفتار کودک ارتباط وجود دارد.

تحقیقات در سال جاری نشان داده است که مصرف مسکن معمولی در دوره بارداری می‌تواند خطر ابتلای کودک به اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی  را تا 30 درصد و خطر بروز اوتیسم در وی را تا 20 درصد افزایش دهد.

مصرف قرص بیشتر توسط مادر برابر با افزایش بیشتر ریسک بروز این اختلال‌ها در کودک همراه خواهد بود.​