صنف ها

صنف ها

نگاهی به یک داروی جدید

نام ژنریک:                                                                           BALSALAZIDE DISODIUM      نام تجاری:                                                                                    COLAZAL®          گروه فارماکولوژی: ضدالتهاب گوارشی اشکال دارویی:                                                                            Cap.750

ادامه مطلب »