ذره بین

ذره بین

درمان بر اساس ژنتیک

امــروزه عمومــا روش درمانــی مــورد اســتفاده بــرای هــر دســته از علائــم بیمــاری بــرای همــه مبتلایــان بــه آن مشــابه اســت و

ادامه مطلب »
ذره بین

موارد تجویز نالوکسان

نالوکسان دارویی است که برای مهار اثرات مواد شبه‌افیونی به‌خصوص در موارد مصرف بیش‌ازحد یا اوردوز (overdose) آن‌ها به کار

ادامه مطلب »
ذره بین

عوارض «D-Reglis»

قرص شیرین بیان از داروهای گیاهی است که مصرف آن برای درمان مشکلات گوارشی، مفید است. این دارو با نام

ادامه مطلب »