اقتصاد

اقتصاد

معرفی دارو: Orphenadrine

نام ژنریک:                                                                 Orphenadrine                                             نام تجاری:                                                                              Norflex ®                                     گروه دارویی درمانی:     شل‌کننده عضله

ادامه مطلب »